Volg de opleiding tot zweminstructeur!


Zwemles geven leer je door de opleiding Instructeur Zwem ABC te volgen. De opleiding duurt ongeveer 9 maanden. Je kunt dus snel aan de slag. Voor herintreders of mensen die een carrièreswitch willen maken is deze beroepsopleiding dus een bijzondere kans!

Zwemles geven aan kinderen is leuk en geeft heel veel voldoening! In ons waterrijke land is iedereen er wel van overtuigd dat zwemles geven aan onze kinderen noodzakelijk is. Met een vooral praktische insteek, leer je zwemles geven met de meest moderne inzichten en aanpakken van het Zwem ABC. De nadruk binnen deze opleiding ligt op de opleidingsweg voor 4-, 5,- en 6-jarige kinderen. Tijdens de opleiding worden verschillende zwemwerkplannen en zwemlesmethodes behandeld. Hierdoor krijg je een brede basis. Na het volgen van de opleiding ben je in staat om zelfstandig zwemles te geven aan kinderen en volwassenen in zowel particulier als schoolverband. Hierdoor kun je bij alle zwembaden zwemles geven.

De opleiding start twee keer per jaar in maart en oktober. De Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) is een landelijk opleidingsinstituut. Deze beroepsopleiding kan dus ook bij jou in de regio gevolgd worden.

Meer informatie:

Lees meer over de Opleiding Instructeur Zwem ABC
Lees meer over de Turbo-opleiding Instructeur Zwem ABC

Bekijk onze online informatie sessie, een uitgebreide presentatie om jou meer informatie te geven over het werken in een zwembad en onze opleiding Instructeur Zwem ABC.