Inschrijving cursus

Personalia

Algemene voorwaarden NBZ conform NRTO

Wij conformeren ons naar de algemene voorwaarden van de NRTO. NRTO is de branchevereniging voor trainen & opleiden. Op de inschrijfformulieren zijn dus de algemene voorwaarden van NRTO van toepassing. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Door inschrijving voor de opleiding verplicht ondergetekende zich tot betaling van de opleidingskosten voor aanvang van de opleiding, na ontvangst van een factuur en conform bovenstaande tarieven. De tarieven zijn inclusief inschrijf-, cursus-, boekengelden maar exclusief examengelden. Dit betekent dat bij (voortijdige of tussentijdse) annulering van de cursus NOOIT kwijtschelding van gelden wordt verleend. Enige uitzondering hierop is als bij aanvang van de opleiding de cursusleider beoordeelt dat een vervolg niet wenselijk is. De inschrijving heeft alleen betrekking op het cursusjaar/ de cursusjaren waarvoor men zich inschrijft. Mocht de opleiding niet doorgaan doordat er te weinig aanmeldingen zijn of doordat de cursus vol zit, dan bepaalt NBZ bv in overleg met de cursist of de opleiding op een andere locatie wordt gevolgd of dat de aanmelding wordt verplaatst naar een andere startdatum.

Klik hier voor de volledige Algemene Voorwaarden van NRTO

Eventueel afwijkend factuuradres

Let wel! De cursist is eindverantwoordelijk voor betaling van de kosten. Hiermee geef je ook toestemming dat NBZ de betalende instantie, als zij ons daarom vragen, mogen informeren over de voortgang van de opleiding.

Overige vragen

LET OP! Alle correspondentie met cursisten zal via de mail gebeuren. De inschrijfbevestiging, de uitnodiging voor uw 1e les en de uitnodiging voor het eventuele examen en overige correspondentie ontvangt u via uw mailadres. Daarnaast worden bovenstaande gevraagde gegevens ook gebruikt voor uw certificering. Daarom graag het inschrijfformulier juist en volledig invullen en goed controleren voordat u op de knop "ja schrijf me nu in" klikt.